Kierownik Działu Zakupów OpakowańWysyłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem poniższych zgód:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez INTENDI CONSULTING, Al. Korfantego 138, Katowice, w celu prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego przesłana aplikacja dotyczy i umieszczenia mojej aplikacji w bazie kandydatów, co pozwoli na kontakt w przypadku innych podobnych ofert w przyszłości.”

„Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji podmiotom trzecim – potencjalnemu pracodawcy, którego dotyczy prowadzony proces rekrutacyjny