Dyrektor Zakładu


Naszym Klientem jest lider w swojej branży, o dominującej pozycji na rynku. W tym momencie nasz Klient poszukuje osoby na stanowisko:


Dyrektor Zakładu
Nr ref:  1/FMCG/2021
Miejsce pracy: Wadowice

Głównym celem  stanowiska Dyrektora Zakładu będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu w celu wytworzenia produktów w zaplanowanej ilości i zatwierdzonej jakości przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów i procesów zakładowych. Do podstawowych odpowiedzialności Dyrektora Zakładu będzie należało: zapewnienie dostępności produktów do sprzedaży, ich  jakość oraz zgodność ze specyfikacją, optymalizację i ciągły rozwój wszystkich procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych w zakładzie, planowanie budżetu zakładu i jego realizację, a także inwestycje realizowane w zakładzie oraz działania zmierzające do ciągłej poprawy wyznaczonych wskaźników dotyczących funkcjonowania podległego zakładu
i bezpieczeństwo i organizację pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż w zakładzie.
Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • Wyznaczanie długookresowej strategii funkcjonowania podległego zakładu w oparciu o strategię całej Grupy Kapitałowej oraz nadzór nad jej realizacją;
 • Nadzorowanie pracy takich obszarów jak: produkcja, logistyka i obszar techniczny;
 • Nadzór nad wszystkimi procesami w zakładzie produkcyjnym  z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej;
 • Inicjowanie i nadzorowanie działań związanych z podnoszeniem wydajności i  rozwojem zakładu zgodnie z wyznaczonymi wskaźnikami;
 • Nadzór nad jakością produkowanych wyrobów;
 • Wyznaczanie standardów współpracy międzydziałowej i komunikacji w zakładzie;
 •  Realizowanie polityki personalnej w zakładzie;
 • Monitorowanie, kontrolowanie i rozliczanie pracy podwładnych pracowników;
 • Motywowanie i wspieranie rozwoju pracowników;
 • Monitoring planu zatrudnienia, awansów i przesunięć wewnętrznych w zakładzie;
 • Analiza trendów rynkowych i konkurencji;
 • Współpraca z innymi działami Grupy w celu ciągłego usprawniania procesów.
Od zatrudnionej osoby nasz Klient oczekuje:
 • Wykształcenia wyższego technicznego i/lub z zakresu zarządzania min. ze stopniem magistra;
 • Mile widziane studia MBA;
 • Min. 5 -letniego doświadczenia zawodowego w zakładzie produkcyjnym na stanowisku dyrektorskim;
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w dużej firmie z branży FMCG;
 • Znajomości technologii, cyklu produkcyjnego i zasad zarządzania jakością;
 • Doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem ludzkim;
 • Dobrego poziomu umiejętności interpersonalnych (komunikacji, budowania współpracy z innymi działami i spółkami córkami w kraju i poza granicami Polski);
 • Wysokiego poziomu umiejętności menedżerskich (motywowania, budowania zaangażowania, delegowania, monitoringu, kontroli, rozwoju zespołu i coachingu);
 • Mile widziana znajomość systemu SAP;
 •  Dobrej znajomości języka angielskiego (poziom B2);
 •  Umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Zdolności analitycznych;
 • Czynnego prawo jazdy.

Zatrudnionej osobie nasz Klient oferuje:

 • Możliwość realizacji ambitnych projektów u lidera rynkowego;
 • Pracę w stabilnej, renomowanej firmie o uznanej marce w Europie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z systemem motywacyjnym;
 • Realny wpływ na rozwój zakładu produkcyjnego;
 • Dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi wspierających pracę produkcji, logistyki i działu technicznego;
 • Niezbędne szkolenia i możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych;
 • Pracę z profesjonalistami.


Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swojego CV za pomocą przycisku „Aplikuj” lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@intendi.com.pl wraz z podaniem numeru referencyjnego oraz nazwy stanowiska.
Prosimy również o zamieszczenie aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez INTENDI CONSULTING (Agencja Zatrudnienia nr  9816), Al. Korfantego 138, Katowice, w celu prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego przesłana aplikacja dotyczy i umieszczenia mojej aplikacji w bazie kandydatów, co pozwoli na kontakt w przypadku innych podobnych ofert w przyszłości.”

„Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji podmiotom trzecim – potencjalnemu pracodawcy, którego dotyczy prowadzony proces rekrutacyjny.”


APLIKUJ