Kontroler Biznesowy

Kontroler Biznesowy
Nr ref:  05/Kra/2020
Miejsce pracy: okolice Krakowa

Jako Kontroler biznesowy będziesz całościowo odpowiedzialny/a za  zarządzanie controllingiem biznesowym na poziomie centralnym oraz dla poszczególnych jednostek firm. Będziesz ściśle współpracował/a z Zarządem oraz dyrektorami i liderami funkcjonalnymi w poszczególnych jednostkach w zakresie wyznaczania celów biznesowych, kluczowych założeń budżetowych, przychodów i kosztów, oraz wydatków inwestycyjnych (Capex),  zapewniając tym samym poprawność założeń kontroli finansowej, dokładność, przewidywalność oraz terminowe dostarczanie wyników, analizę porównawczą i spójne, zrozumiałe przekazywanie wniosków z niej płynących.


Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • Doradztwo w codziennej operacyjnej działalności zarządu, związanego z adekwatnością  modelu biznesowego firmy, w świetle planowanych i wdrażanych zmian,
 • Bycie kluczowym kontaktem dla właścicieli budżetu wszystkich spółek, zapewnianie wsparcia ad hoc dla wszelkich pytań i zagadnień biznesowych natury strategicznej,
 • Doradzanie właścicielom budżetów poszczególnych jednostek: finansowych, handlowych i operacyjnych, koncentrując się na wykorzystaniu budżetu w sposób zorientowany na wartość biznesową, najlepszy interes firmy oraz zgodność z politykami,
 • Wspieranie procesów tworzenia długoterminowych strategii finansowych, oraz celów  krótkoterminowych, a także analiza i kwantyfikowanie wyników planowanych inicjatywy,
 • Konsolidacja finansowych założeń dla różnych funkcji, i dbanie o ich jakość,
 • Długoterminowa kontrola celów finansowych (np. przepływ środków pieniężnych, zysk), zapewniająca właściwy wybór celów biznesowych i wybór priorytetów,
 • Przygotowywanie założeń budżetowych, prognoz oraz ich raportowanie dla całej Grupy (wszystkich spółek),
 • Wykrywanie ryzyk oraz szans biznesowych dla poprawy wydajności funkcjonowania organizacji,
 • Wsparcie zespołów i  liderów funkcji wspierających by zapewnić wdrażanie i przestrzeganie polityk finansowych i najlepszych praktyk,
 • Zapewnienie wsparcia w procesach S&OP.

Od zatrudnionej osoby nasz Klient oczekuje:

 • 10- letniego doświadczenia biznesowego w obszarach: planowania finansowego, analiz finansowych, prognozowania i budżetowania, kontrolingu biznesowego, analizie bussines case,
 • 10 lat doświadczenia w zakresie rachunkowości zarządczej, analiz prognozowania, zarządzania i analizy ryzyk, lub w obszarze analizy business case,
 • Doświadczenia w modelowaniu biznesowym/strukturyzacji, przygotowaniu bussines case,
 • Doskonałych umiejętności analitycznych, umożliwiających m.in. interpretację złożonych problemów i danych, oraz umiejętność tworzenia i przekazywania scenariuszy biznesowych opartych faktach,
 • Umiejętności trafnego wnioskowania biznesowego, łączącego różne obszary handlowe, łańcucha dostaw i produkcji,
 • Postawy autentycznego zainteresowania organizacją i jej wieloaspektowym funkcjonowaniem, umożliwiającą rzetelne prowadzenia dyskusji na temat trendów, zmian rynkowych i klientów,
 • Umiejętności słuchania w celu autentycznego zrozumienia potrzeb i celów poszczególnych jednostek oraz przekładania ich na „twardy”, mierzalny kontekst finansowy,
 • Doskonałych umiejętności asertywnej komunikacji,
 • Umiejętności doradczych i perswazyjnych w zakresie podejmowania w organizacji kluczowych, strategicznych decyzji,
 • Osobowości zorientowanej na ciągły rozwój, potrzebę doskonalenia środowiska biznesowego wokół siebie, gotowości do samodzielnego działania,
 • Umiejętności menedżerskie (motywowanie zespołu, budowanie zaangażowania, delegowanie, monitoring oraz rozwój i coaching zespołu) będą dodatkowym etatem,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (poziom C1),
 • Czynnego prawo jazdy kat. B.

Zatrudnionej osobie nasz Klient oferuje:
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego u lidera rynkowego;
 • Pracę w stabilnej, renomowanej firmie o uznanej marce w Europie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Realny wpływ na budowanie procesów kontrolingowych w spółkach firmy;
 • Dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi wspierających pracę controllingu;
 • Niezbędne szkolenia i możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych;
 • Pracę z profesjonalistami.

Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swojego CV za pomocą przycisku „Aplikuj” lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@intendi.com.pl wraz z podaniem numeru referencyjnego oraz nazwy stanowiska.
Prosimy również o zamieszczenie aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez INTENDI CONSULTING TOMASZ SIKORA (Agencja Zatrudnienia nr  9816), Al. Korfantego 138, Katowice, w celu prowadzenia przez ten podmiot postępowań rekrutacyjnych, w tym postępowania, którego przesłana aplikacja dotyczy i umieszczenia w tym celu mojej aplikacji w bazie kandydatów.”

“Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji podmiotom trzecim – potencjalnym pracodawcom, zgodnie z profilem kandydata”.

APLIKUJ